$licznik"); $licznik; $plik_licznika=fopen("licznik.dat","w"); fputs($plik_licznika,$licznik); fclose($plik_licznika); } ?>
 
 
 
 
 
 
 

 

 


 


  

Witam

Nazywam się Marek Dutkowski. Jestem nauczycielem akademickim, badaczem i ekspertem w dziedzinie gospodarki przestrzennej i polityki regionalnej. Moje zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół problematyki rozwoju lokalnego i regionalnego. W szczególności interesuję się zagadnieniami diagnozowania obszarów.    

Obecnie pracuję jako profesor w Uniwersytecie Szczecińskim oraz w Zachodniopomorskiej Wyższej Szkole Biznesu. Łączę pracę akademicką z doradztwem dla władz samorządowych i rządowych. Współpracuję z licznymi instytucjami i firmami zajmującymi się planowaniem strategicznym w kraju i za granicą.
    W Polsce rozpoczął się spór o zasadniczym charakterze. Chodzi o przyszłość państwa polskiego i jego obywateli, chodzi o przyszłość Polski i Polaków. Niezależnie od poglądów politycznych, interesów i emocji, uczestnicy tej debaty nie powinni ulegać złudzeniom, mitom i chciejstwu. Zbyt drogo za takie uleganie płaciliśmy w przeszłości.
    Niniejszą stronę założyłem, ponieważ uważam, że każdy, kto ma coś do powiedzenia w dziedzinie ważnej dla dalszych losów Rzeczypospolitej, powinien to uczynić. Poprzez cotygodniowe felietony oraz własne publikacje i ekspertyzy chciałbym podzielić się z wszystkimi zainteresowanymi wiedzą i doświadczeniem zgromadzonym w ciągu 30 lat pracy zawodowej. Za wszystko, co jest zamieszczone na tej stronie, ponoszę odpowiedzialność osobiście. Moje poglądy
i opinie mają charakter indywidualny i nie reprezentują stanowiska instytucji,
z którymi jestem związany zawodowo.
Napisz do mnie